Đánh giá bài viết

Trang này giải thích về số lượt hiển thị, giá trị vị trí và dữ liệu lượt nhấp như được sử dụng trong Google Search Console, đặc biệt là trong các Báo cáo hiệu suất.

Giới thiệu

Search Console cung cấp dữ liệu cho biết tần suất người dùng nhìn thấy hoặc tương tác với các đường liên kết đến trang web hoặc nội dung trang web của bạn, trên Google Tìm kiếm, Tin tức và Khám phá. Dữ liệu này có trong nhiều báo cáo hiệu suất.

Báo cáo hiệu suất trình bày các chỉ số sau:

 • Lượt hiển thị: Tần suất người dùng nhìn thấy một đường liên kết đến trang web của bạn trên Google. Tuỳ thuộc vào loại kết quả, người dùng có thể phải di chuyển xuống hoặc mở rộng để xem thì lượt hiển thị mới được tính. Xem thêm thông tin chi tiết bên dưới.
 • Lượt nhấp: Tần suất người dùng nhấp vào đường liên kết trên Google đến trang web của bạn. Xem thêm thông tin chi tiết bên dưới.
 • Vị trí (trung bình): Thứ hạng tương đối cho vị trí của đường liên kết trên Google, trong đó 1 là vị trí trên cùng, 2 là vị trí tiếp theo, cứ thế đến hết. Chỉ số này chỉ dành cho kết quả tìm kiếm trên Google. Xem thêm thông tin chi tiết bên dưới.
 • Tỷ lệ nhấp: Kết quả của phép tính lấy số lượt nhấp chia cho số lượt hiển thị.

Tài liệu này mô tả chi tiết hơn về những chỉ số này, cũng như một số vấn đề cụ thể khi triển khai cho nhiều loại định dạng có thể thấy trong kết quả trên Google Tìm kiếm.

Phân tích thành phần của kết quả tìm kiếm

Nội dung có thể xuất hiện ở nhiều định dạng trên Google Tìm kiếm, bao gồm cả đường liên kết, hình ảnh hoặc trích đoạn thông tin. Ví dụ: Sau đây là một kết quả tìm kiếm rất cơ bản, chỉ bao gồm một đường liên kết (“đường liên kết màu xanh dương đơn thuần” kinh điển):

Kết quả tìm kiếm cơ bản có một liên kết. Đây là cách viết dự định nên vui lòng không gửi báo cáo lỗi :)

Mỗi phần tử cũng có thể là phần tử phức hợp chứa nhiều đường liên kết, thậm chí là các phần tử có tính tương tác. Ví dụ: danh sách kéo sang ngang của trang AMP hoặc một bảng tri thức chứa nhiều đường liên kết.

Tất cả dữ liệu đều được gán vào những đường liên kết trong phần tử (hay nói đúng hơn là URL mà mỗi đường liên kết trỏ đến). Dữ liệu về lượt nhấp, lượt hiển thị và vị trí sẽ được phân cho URL chính tắc của đường liên kết. Về cơ bản, URL chính tắc là URL mà Google chọn làm URL đại diện tốt nhất cho một trang, khi có nhiều URL trỏ đến các phiên bản của cùng một trang (ví dụ: khi phiên bản dành cho máy tính và dành cho thiết bị di động của cùng một trang lại có URL riêng biệt). Xem thêm chi tiết.

Đôi khi có thể dễ dàng nhận biết một đường liên kết, chẳng hạn như trường hợp đường liên kết màu xanh dương đơn thuần ở trên. Cũng có những trường hợp khó nhận biết hơn, ví dụ như một hình ảnh trong tính năng tìm bằng hình ảnh thực ra lại là đường liên kết đến hình ảnh nằm trên trang lưu trữ. Mỗi đường liên kết trong một phần tử có thể được gán cho dữ liệu riêng (số lượt hiển thị, số lượt nhấp, v.v.). Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết ở phần sau.

Lượt hiển thị là gì?

Một lượt hiển thị được tính khi người dùng nhìn thấy (hoặc có khả năng đã nhìn thấy) đường liên kết đến trang web của bạn trên Tìm kiếm, Khám phá hoặc Tin tức.

Nói chung, lượt hiển thị được tính bất cứ khi nào một mục xuất hiện trên trang kết quả hiện tại, bất kể người dùng có di chuyển tới xem mục đó hay không, miễn là người dùng không cần nhấp để xem thêm kết quả (chẳng hạn như khi phải nhấp vào “xem thêm” mới thấy đường liên kết).

Tuy nhiên, bên trong các tiện ích kết quả tìm kiếm cần di chuyển hoặc mở rộng một cách độc lập, chẳng hạn như băng chuyền kết quả hoặc một phần cần mở rộng như kết quả Câu hỏi thường gặp, người dùng phải di chuyển trong băng chuyền để xem mục đó hoặc nhấp để mở rộng thì lượt hiển thị cho mục đó mới được tính.

Đối với các kết quả không phân trang mà phải di chuyển tới để xem (cuộn vô hạn), chẳng hạn như kết quả tìm kiếm hình ảnh trên thiết bị di động hoặc một thẻ trong Khám phá, người dùng phải di chuyển tới xem một mục thì lượt hiển thị cho mục đó mới được tính.

Quy tắc chung là nếu bạn phải nhấp để xem thêm kết quả, thì lượt hiển thị được tính khi đường liên kết nằm trong nhóm kết quả hiện tại, bất kể bạn có di chuyển tới xem mục đó hay không. Tuy nhiên, vui lòng đọc thông tin chi tiết dưới đây để nắm rõ thông tin về từng loại mục cụ thể.

Thao tác di chuyển qua lại hay chuyển trang qua lại trong một lượt tìm kiếm hay một phiên tương tác sẽ không được tính là nhiều lượt hiển thị.

Tại sao số lượt hiển thị lại quan trọng?

Số lượt hiển thị rất quan trọng vì người dùng cần thấy đường liên kết đến tài sản của bạn thì mới có thể nhấp vào để truy cập. Tuy nhiên, đừng chỉ nhắm đến nhiều lượt hiển thị hơn, hãy nhắm đến lượt hiển thị có ý nghĩa. Tức là hiển thị cho những người sẽ thấy thông tin của bạn hữu ích và đáng đọc. Sẽ có trường hợp người dùng thấy hoặc nhấp vào nội dung của bạn nhưng không thấy nội dung đó hữu ích hoặc nhanh chóng rời đi. Đó không phải là cách hay để xây dựng lưu lượng truy cập và mức độ gắn bó cho trang web. Bất cứ ai nói rằng “quảng bá không có mặt hại” đều không thực lòng quan tâm đến lợi ích của người dùng.

Tổng hợp số lượt hiển thị theo tài sản hoặc theo trang

Nếu một phần tử tìm kiếm chứa nhiều đường liên kết, thì lượt hiển thị sẽ tính theo URL hoặc theo tài sản, tuỳ vào cách lọc trong Báo cáo hiệu suất.

Sau đây là ví dụ về cách chia nhóm theo tài sản so với chia nhóm theo URL, dựa trên trường hợp người dùng nhìn thấy bảng tri thức sau đây (gồm nhiều đường liên kết dạng hình ảnh và văn bản):

Thẻ Sơ đồ tri thức hiển thị liên kết

 • Nếu bạn xem Báo cáo hiệu suất có dữ liệu nhóm theo tài sản, thì chỉ một lượt hiển thị được tính cho toàn bộ thẻ:
  • www.example.com – 1 lượt hiển thị
 • Tuy nhiên, nếu dữ liệu báo cáo chia nhóm theo trang, bạn sẽ thấy 5 trang, mỗi trang có một lượt hiển thị:
  • www.example.com (đường liên kết dạng văn bản) – 1 lượt hiển thị
  • www.example.com/rain (một đường liên kết dạng văn bản, một đường liên kết dạng hình ảnh) – 1 lượt hiển thị
  • www.example.com/rainbow (một đường liên kết dạng văn bản, một đường liên kết dạng hình ảnh) – 1 lượt hiển thị
  • www.example.com/shamrock (một đường liên kết dạng hình ảnh) – 1 lượt hiển thị
  • www.example.com/lightning (một đường liên kết dạng hình ảnh) – 1 lượt hiển thị

Mặc dù một số URL kể trên có nhiều đường liên kết trong bảng tri thức, nhưng tất cả lượt hiển thị cho cùng một trang được tính thành một lượt hiển thị duy nhất khi chia nhóm dữ liệu theo trang.

Hãy xem thông tin cụ thể về từng phần tử để tìm hiểu thêm về cách tính lượt hiển thị.

Vị trí là gì?

Vị trí chỉ được tính cho kết quả trên Google Tìm kiếm.

Trang kết quả trên Google Tìm kiếm bao gồm nhiều phần tử kết quả tìm kiếm. Chỉ số “vị trí” là cách chúng tôi cho thấy vị trí tương đối của một đường liên kết mà người dùng thấy trên trang đó so với các kết quả khác trên trang. Trong Search Console, chỉ số này thể hiện dưới dạng vị trí trung bình, nghĩa là trung bình cộng của giá trị vị trí cho mọi lượt hiển thị (vì vị trí của đường liên kết còn thay đổi mỗi lần người dùng nhìn thấy).

Vị trí trong Google Tìm kiếm thường được tính từ trên xuống dưới ở phần chính của trang, sau đó là từ trên xuống dưới ở phần phụ của trang. (Đối với các ngôn ngữ đọc từ trái sang phải, bên trái sẽ là phần chính. Đối với các ngôn ngữ đọc từ phải sang trái, bên phải sẽ là phần chính). Xin lưu ý rằng phương pháp tính này có thể thay đổi trong tương lai.

Mỗi phần tử trong kết quả của Tìm kiếm chỉ chiếm một vị trí duy nhất, cho dù phần tử đó có một đường liên kết hay nhiều đường liên kết/nhiều phần tử con. Trong hầu hết các kết quả của Tìm kiếm, tất cả đường liên kết trong một phần tử đều có cùng vị trí, chính là vị trí của phần tử chứa những đường liên kết đó. Tuy nhiên, trong một vài phần tử phức hợp, chẳng hạn như Kết quả nhiều định dạng kiểu chi tiết/danh sách, thì vị trí trong báo cáo có thể là vị trí bên trong phần tử chứa, chứ không phải thứ hạng của chính phần tử chứa. Hãy đọc thông tin về loại phần tử cụ thể để tìm hiểu thêm. Nếu loại phần tử của bạn không được mô tả ở đây, thì hãy mặc định cho rằng vị trí của phần tử cũng là vị trí của mọi đường liên kết trong phần tử đó.

Sau đây là sơ đồ về một trang kết quả tìm kiếm trên máy tính, trong đó có nhiều loại kết quả:

Thứ tự đếm vị trí trên tập hợp kết quả 2 cột.

 • Vị trí 1, 3, 4, 5 là của các đường liên kết màu xanh đơn thuần.
 • Vị trí 2 là của một băng chuyền AMP (phần tử phức hợp). Băng chuyền này có nhiều kết quả AMP, tất cả đều có vị trí 2
 • Vị trí 6 là của một bảng tri thức (phần tử phức hợp). Mọi đường liên kết trong bảng này đều có vị trí 6.

Vị trí trung bình

Giá trị vị trí thể hiện trong Báo cáo hiệu suất là vị trí cao nhất của một đường liên kết đến tài sản/trang của bạn trong kết quả tìm kiếm, tính bằng trung bình cộng của mọi lượt tìm kiếm trong đó tài sản của bạn xuất hiện.

Ví dụ:

 1. Lượt tìm kiếm 1 trả về kết quả có tài sản của bạn ở vị trí 2, 4 và 6: vị trí của tài sản được tính là 2 (vị trí cao nhất).
 2. Lượt tìm kiếm 2 trả về kết quả có tài sản của bạn ở vị trí 3, 5 và 9: vị trí của tài sản được tính là 3 (vị trí cao nhất).
 3. Vị trí trung bình của 2 lượt tìm kiếm đó là (2 + 3)/2 = 2,5.

Vị trí chỉ được ghi lại khi đường liên kết nhận được lượt hiển thị. Nếu kết quả không thu được lượt hiển thị (ví dụ: nếu kết quả nằm trên trang 3 của kết quả tìm kiếm, nhưng người dùng chỉ xem trang 1) thì vị trí của kết quả không được ghi lại cho lượt tìm kiếm đó. Trong một số cấu hình báo cáo, bạn có thể thấy một dấu gạch ngang (-) cho giá trị vị trí. Tức là không có vị trí nào được ghi lại vì người dùng không hề thấy tài sản của bạn cho cụm từ tìm kiếm đó. Ví dụ: nếu so sánh kết quả trên máy tính với kết quả trên thiết bị di động cho một trang có 10 lượt hiển thị trên máy tính nhưng không có lượt hiển thị nào trên thiết bị di động, thì bạn sẽ thấy số 10 cho máy tính và dấu – cho thiết bị di động.

Phân tích vị trí

Giá trị vị trí là một chỉ số phức tạp có thể dễ bị hiểu lầm nếu bạn không nắm rõ chi tiết. Ví dụ: trong sơ đồ nêu trên, bảng tri thức ở vị trí 6 có giá trị lớn nhất trên trang. Có thể bạn thấy vậy là không tốt nhưng trên thực tế, bảng tri thức này xuất hiện ở một vị trí rất nổi bật. Hơn nữa, khi tìm bằng hình ảnh, số lượng kết quả xuất hiện trên mỗi hàng và mỗi trang còn tuỳ thuộc vào chiều rộng của màn hình và các yếu tố khác. Vì thế, vị trí chỉ mô tả một cách rất chung chung về nơi hình ảnh xuất hiện.

Ví dụ: sau đây một số cách giải thích phù hợp về giá trị vị trí 11 của một phần tử:

 • Trong một lượt tìm kiếm trên máy tính, có thể giá trị này có nghĩa là vị trí trên cùng bên phải trong một bảng tri thức
 • Trong một lượt tìm kiếm trên máy tính, có thể giá trị này có nghĩa là mục đầu tiên trên trang 2 (nếu trang đầu tiên có 10 mục và không có mục nào ở phần phụ)
 • Trong kết quả tìm kiếm hình ảnh trên máy tính, có thể giá trị này có nghĩa là hàng kết quả thứ hai hay thứ ba (xuất hiện mà không cần di chuyển đến)
 • Trong một lượt tìm bằng hình ảnh trên thiết bị di động, giá trị này có thể có nghĩa là hàng thứ sáu của kết quả (chỉ xuất hiện khi di chuyển đến)

Như bạn có thể thấy, ở mỗi trường hợp thì số vị trí lại có ý nghĩa riêng. Vì thế, bạn không nên tự suy luận một cách đơn giản về ý nghĩa của vị trí đó. Bạn nên theo dõi sự thay đổi về vị trí theo thời gian, cụ thể là những thay đổi đột ngột về vị trí cũng như vị trí tuyệt đối.

Báo cáo hiệu suất cho biết vị trí trang của tôi là 5, nhưng khi tôi thực hiện thao tác tìm kiếm, trang đó lại ở vị trí 8!

Giá trị vị trí là vị trí trung bình cho tất cả các lượt tìm kiếm. Trong một lượt tìm kiếm cụ thể, vị trí của bạn có thể khác với vị trí trung bình do nhiều yếu tố, chẳng hạn như nhật ký tìm kiếm, vị trí địa lý, v.v.

Tính toán vị trí

Các trang kết quả của Google Tìm kiếm rất phức tạp và việc xác định vị trí cho một phần tử cụ thể cũng không đơn giản. Trong kết quả của Tìm kiếm, chỉ các phần tử có chứa ít nhất một đường liên kết không có nhãn tinh lọc nội dung tìm kiếm mới được tính là một vị trí. Các phần tử không chứa đường liên kết nào hoặc chỉ chứa một đường liên kết có nhãn tinh lọc nội dung tìm kiếm thì không được tính vị trí. Ví dụ: một băng chuyền chứa tranh của Van Gogh, trong đó mỗi hình ảnh mở ra một “nhãn tinh lọc nội dung tìm kiếm” (một lượt tìm kiếm mới trên Google), thì không được tính là một phần giữ chỗ và sự hiện diện của băng chuyền đó không ảnh hưởng đến giá trị vị trí của các phần tử bên dưới trên trang. Nếu một băng chuyền không có vị trí xuất hiện trong ví dụ nêu trên ở phía trên băng chuyền trang AMP (ở vị trí 2), thì băng chuyền đó sẽ không ảnh hưởng đến giá trị vị trí của nơi nào khác trên trang.

Mặt khác, một số hình ảnh thu nhỏ trên trang tìm kiếm chính dẫn đến một trang web (có thể là sau một thao tác nhấp chuột khác để mở rộng ảnh) và vì thế được tính là một phần giữ chỗ. Ví dụ: một đoạn trích nổi bật có liên kết đến tài sản nguồn, và do đó, đoạn trích đó (thường) chiếm vị trí 1. Xin lưu ý rằng quảng cáo không có vị trí tìm kiếm.

Lượt nhấp là gì?

Đối với hầu hết các loại kết quả, mỗi thao tác nhấp đưa người dùng đến một trang nằm ngoài Google Tìm kiếm, Khám phá hoặc Tin tức đều được tính là một lượt nhấp. Thao tác nhấp vào một đường liên kết dẫn đến nội dung ngay trong nền tảng của Google thì không được tính là một lượt nhấp. (Các lượt nhấp vào nội dung AMP thường sẽ mở trình đọc AMP của Google và sẽ được coi là một lượt nhấp.) Vui lòng xem phần Nhãn tinh lọc nội dung tìm kiếm là gì? để biết thêm thông tin về những lượt nhấp không đưa người dùng ra khỏi Google Tìm kiếm.

Thao tác nhấp vào một kết quả tìm kiếm dẫn đến một trang bên ngoài sau đó quay lại để nhấp lại vào đường liên kết cũ cũng chỉ được tính là một lượt nhấp. Việc nhấp vào một đường liên kết khác được tính là một lượt nhấp cho mỗi đường liên kết được nhấp vào.

Một số loại kết quả tìm kiếm có cách tính số lượt nhấp riêng biệt; hãy đọc tài liệu cho loại phần tử tìm kiếm của bạn để biết thêm thông tin.

Nhãn tinh lọc nội dung tìm kiếm là gì?

Nếu bạn nhấp vào một đường liên kết trong kết quả của Tìm kiếm và thao tác nhấp đó dẫn đến một lượt tìm kiếm mới, thì đó được gọi là một nhãn tinh lọc nội dung tìm kiếm. Ví dụ: nếu bạn tìm kiếm “các giống mèo“, có thể kết quả bao gồm cả thư viện ảnh về nhiều giống mèo. Thao tác nhấp vào một hình ảnh trong thư viện sẽ thực hiện một lượt tìm kiếm mới về giống mèo đã chọn, nhưng không đưa người dùng ra khỏi Google Tìm kiếm.

Tương tự như vậy, nếu bạn tìm kiếm “mèo ú” trong chế độ xem kết quả tìm kiếm trang web theo mặc định, sau đó chuyển sang chế độ xem kết quả tìm kiếm hình ảnh, (hoặc kết quả tìm kiếm video, kết quả tìm kiếm tin tức, v.v.), thì mỗi lần thay đổi chế độ xem tương ứng với một lần sử dụng nhãn tinh lọc nội dung tìm kiếm.

Nếu một đường liên kết có nhãn tinh lọc nội dung tìm kiếm, thì lượt nhấp và lượt hiển thị không được tính cho đường liên kết đó. Nếu bạn suy nghĩ kỹ sẽ thấy điều này rất hợp lý: chủ sở hữu trang đích của đường liên kết tinh lọc nội dung tìm kiếm chính là… Google! Chỉ các lượt nhấp hay lượt hiển thị (mà sau cùng) dẫn ra ngoài trang kết quả tìm kiếm mới có thể được tính là lượt nhấp hay lượt hiển thị trong Search Console.

Nếu người dùng nhấp vào đường liên kết tinh lọc cụm từ tìm kiếm thì về cơ bản họ đang thực hiện lượt tìm kiếm với cụm từ mới xuất hiện trong hộp tìm kiếm. Tất cả dữ liệu về lượt hiển thị, vị trí và lượt nhấp trên trang kết quả mới sẽ được tính là đến từ lượt tìm kiếm mới này của người dùng.

Dữ liệu được gán cho URL nào?

Search Console đơn giản hoá hoạt động phân tích dữ liệu hiệu suất bằng cách chọn một URL chính tắc đại diện cho mọi biến thể của một trang. Những biến thể này bao gồm cả biến thể theo thiết bị (máy tính hoặc thiết bị di động), biến thể URL trỏ đến cùng một trang và thậm chí có thể là phiên bản ngôn ngữ khác của một trang.

Dữ liệu về lượt nhấp, lượt hiển thị và vị trí cho mọi biến thể của một trang sẽ được gán cho URL chính tắc mà Google chọn cho trang đó (nhưng trong một số trường hợp, dữ liệu có thể được gán cho URL thực tế thay vì URL chính tắc). Tức là ngay cả khi trang của bạn có các URL riêng biệt ở phiên bản dành cho thiết bị di động và phiên bản dành cho máy tính, thì tất cả dữ liệu về lượt nhấp vẫn sẽ được tính cho cùng một URL trong Báo cáo hiệu suất. Bằng cách này, bạn không phải thêm thủ công mọi dữ liệu của URL dành cho thiết bị di động vào URL tương đương dành cho máy tính để xem hiệu suất của trang. (Xin lưu ý rằng nếu muốn, bạn có thể thêm một bộ lọc trong báo cáo để phân chia dữ liệu theo thiết bị hoặc theo danh mục khác).

Nếu trang web của bạn chuyển hướng người dùng đến một trang khác sau khi họ truy cập qua Google, thì điều này không ảnh hưởng đến URL được gán cho lượt hiển thị hoặc lượt nhấp.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung liên quan: